PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER

  Reklamacije
  Home  /  Reklamacije

  Reklamacija artikala kupljenih putem ONLINE PRODAVNICE:

  Molimo vas da prilikom preuzimanja pošiljke i u prisustvu kurira proverite svoj paket. Niste u obavezi da preuzmete paket ukoliko utvrdite da na njemu ima vidljivih oštećenja, kao što su pocepani delovi ili ugnječenja paketa. U tom slučaju obratite se na e-mail hridastyle@gmail.com i u najkraćem roku ćete biti obavešteni o daljem postupanju.

  Ukoliko dalje po preuzimanju i otvaranju pošiljke utvrdite da primljeni artikli ne odgovaraju onima koje ste poručili ili da podaci na računu nisu ispravni, potrebno je da nas kontaktirate najdalje u roku od 24h.

  Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate.

  U tom slučaju potrebno je da pripremite i pošaljete na hridastyle@gmail.com sledeće:

  Broj Vašeg računa (otpremnice)

  Šifru artikla i veličinu koju reklamirate

  Opis problema koji imate

  Artkal koji reklamirate, zajedno sa obrascem reklamacionog lista (preuzmite OVDE), potrebno je poslati na adresu Vojvode Putnika 1, Novi Sad.

  Najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije prodavac je dužan da dostavi odgovor na primljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

  Pravilnik o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći OVDE.

  NAPOMENE:

  Klikom na dugme -potvrdi porudžbinu- prihvatate naše uslove reklamacije.

  U slučaju povrata nošene robe za koju je kuriru već plaćen trošak isporuke,  troškove vraćanja ne snosi AL Impex Hridastyle, već isti padaju na teret kupca.

  Reklamacije usled nesaobraznosti

  Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) propisana je odgovornost prodavca za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Saobraznost znači da je potrošaču isporučena roba koja ima odgovarajuća svojstva za njenu upotrebu, te se ovim institutom zapravo štiti opravdano očekivanje potrošača da će robu koju kupuje moći nesmetano da koristi u određenom vremenskom periodu, odnosno da ona neće imati nedostatke koji će to onemogućavati. Ukoliko nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.